การออกแบบสนามกอล์ฟ

สนามกอล์ฟขนาดมาตรฐาน 18 หลุมที่บันยัน กอล์ฟคลับ หัวหิน ออกแบบและก่อสร้างโดยคุณพีรพล นะมาตร์ จากบริษัทกอล์ฟ อีสท์ สถาปนิกสนามกอล์ฟชื่อดังของประเทศไทย หรือที่รู้จักกันในชื่อคุณโอ๊บ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการออกแบบสนามกอล์ฟอย่างเชียวชาญนับตั้งแต่การเปิดตัวบางไทร กอล์ฟคลับ อยุธยา สนามกอล์ฟขนาด 18 หลุม และโครงการบ้านที่พักอาศัย ซึ่งคุณพีรพลวางแผนการออกแบบและก่อสร้างบนพื้นที่ของครอบครัวเมื่อปี 2539

สนามกอล์ฟขนาดมาตรฐาน 18 หลุมที่บันยัน กอล์ฟคลับ หัวหิน ออกแบบและก่อสร้างโดยคุณพีรพล นะมาตร์ จากบริษัทกอล์ฟ อีสท์ สถาปนิกสนามกอล์ฟชื่อดังของประเทศไทย หรือที่รู้จักกันในชื่อคุณโอ๊บ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการออกแบบสนามกอล์ฟอย่างเชียวชาญนับตั้งแต่การเปิดตัวบางไทร กอล์ฟคลับ อยุธยา สนามกอล์ฟขนาด 18 หลุม และโครงการบ้านที่พักอาศัย ซึ่งคุณพีรพลวางแผนการออกแบบและก่อสร้างบนพื้นที่ของครอบครัวเมื่อปี 2539